Horari de les proves d’accés i material que cal portar el dia de la prova

Aquest matí hem enviat un correu a tots els aspirants de les proves d’accés de grau mitjà i de grau superior i us hem indicat l’hora de presentació al centre. Si us plau, comproveu que l’heu rebut. Ateses les circumstàncies actuals, hi haurà dues hores de presentació: el primer grup haurà d’assistir al centre a les 7:30h i el segon a les 8:00h. Al correu que heu rebut podreu comprovar a quin grup pertanyeu.

Tots els aspirants hauran de portar mascareta. No es permetrà l’accés si no la porteu.

En aquests enllaços trobareu el material que heu de portar:

MATERIAL DE LES PROVES D’ACCÉS DE GRAU MITJÀ

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/contingut-temaris-material/

MATERIAL DE LES PROVES D’ACCÉS DE GRAU SUPERIOR

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/contingut-temaris-material/