Canvi de data de la part específica de la prova d’accés de grau superior

Atès que la convocatòria de vaga del proper 16 de maig de 2019 coincideix amb la realització de la part específica de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, es trasllada la realització d’aquesta part de la prova al dia 20 de maig de 2019, amb el mateix horari i en els mateixos centres seus de les comissions avaluadores.