JORNADA TÈCNICA DE FORMACIÓ: CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES IOC

El proppassat dissabte 25 de novembre es va dur a terme la JORNADA DE FORMACIÓ dels alumnes que cursen el CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES a l’IOC.

L’institut SERRALLARGA  ja fa anys que forma part de la xarxa de centres col·laboradors de l’IOC i organitza aquestes jornades tècniques per a l’aprenentatge pràctic de diferents unitats formatives del cicle i que en tractar-se d’un ensenyament a distància no es podria fer d’altra manera.
D’aquesta manera el nostre centre participa en la formació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida i contribueix a la millora dels estudiants amb unes pràctiques reals i una atenció individualitzada dels participants.
Enguany els professors col·laboradors han sigut l’Antonio Garcia i en Ricard Navarro, ambdós imparteixen classes als cicles de GM i GS.
Bona feina i treballant sempre pel futur dels nostres estudiants.
———————————————————–
CFGM

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

———————————————————–