Ensenyaments Esportius- CICLE FINAL; matrícula

Informació de la matrícula

Documentació a presentar per a la MATRÍCULA:

(Per a tot l’alumnat)

Preu públic – Bloc comú (qualsevol modalitat): 306 €

Quota centre:   50 €

* Bonificacions i exempcions preu públic (prèvia acreditació documental)

  • Bonificació del 50 % de l’import:
  • per als membres de família nombrosa de categoria general
  • per als membres de famílies monoparentals de categ. general i especial
  • Exempció del 100% de l’import:
  • per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%

 (Només per  a l’alumnat nou)