El dia 14 en Brais exposa el seu treball

El  treball de Recerca de l’alumne Brais López de 2n de Batxillerat   “Els tensioactius. Estudi comparatiu entre l’eficàcia dels tensioactius catiònics i aniònics” ha estat seleccionat per a ser exposat oralment en l’acte públic del dia 14 de març. A més a més, també ha estat escollit per a ser presentat a la Mostra de Recerca Jove de Barcelona.

Moltes felicitats a les tutores, al CSIC ( Consejo Superior de Investigaciones Científicas)  i a en Brais  per la dedicació i la implicació per portar a terme el Treball de Recerca.