Projecte de 1r Projecte de 2n Projecte de 3r

L’aigua, un bé escàs

Els Jocs Olímpics

El viatge de la teva vida

La vida a la Terra depèn de l’aigua, i aquesta és un recurs escàs. L’alumnat de 1r ha de buscar maneres de fer-ne un bon ús.

Descobriran la relació entre l’aigua i la salut, el seu paper en els ecosistemes. Es plantejaran com és que encara hi ha llocs on l’accés a l’aigua és complicat o inclús privat.

L’alumnat de segon es van plantejar si pagava la pena continuar fent JJOO, van investigar l’origen i les fites dels jocs moderns, van buscar arguments a favor i en contra de la seva continuïtat i inclús van proposar una ciutat com a seu olímpica.

Però primer calia demostrar que sabien treballar en grup, ser creatius i disciplinats a l’hora i van preparar un joc i el van fer jugar als companys.

Els alumnes de 3r d´ESO han de preparar un viatge per compartir amb una persona molt estimada i seduir-la.
El viatge el faran durant dues setmanes del mes de juliol i visitaran entre 3 i 5 països d’ Europa. A cada ciutat faran una visita cultural i una altra activitat lúdica, com a mínim, i almenys a un dels països hauran de llogar una bicicleta per desplaçar-se.
Però tenen un petit inconvenient, només poden gastar-te 1500 euros per a tots dos, per tant han de dissenyar un viatge molt ben pensat per distribuir les despeses.