Comissió de menjador

Comissió de menjador

Isabel Carbó Xavier Olivella

Informació i inscripció menjador (doc)

Funcionament Menús mensuals

Hi ha dos torns per menjar. Els espais de migdia oberts als alumnes són el pati, la biblioteca i la sala de jocs.

En aquesta secció podeu trobar els menús que es serviran al servei de menjador ordenats per mesos.

Coordinadora i equip de monitors Quotes

La comissió de menjador és mixta, formada per famílies de l’AFA i professorat de l’Institut. Fem el seguiment diari del funcionament del menjador a través d’una coordinadora de menjador i un equip de monitors que està format per persones contractades per a la vigilància i atenció als nois i noies durant l’horari del menjador.

La funció dels monitors i de la coordinadora de menjador és vetllar per:

– la seguretat dels alumnes, de manera que cap d’ells pot sortir sense justificant,

– fer seguiment dels alumnes de manera conjunta amb el cap d’estudis i el Director del centre,

– educar per a que adquireixin hàbits i bones maneres,

– treballar per educar el paladar i habituar als alumnes a menjar de tot,

· L’alumnat es considerarà fix quan es quedi a dinar de forma regular.

· Abonaran quota fixa tan sols els alumnes que es quedin a menjador tot el mes. El preu del menú és de 6,20€/menú

· Es consideren eventuals els que es queden a dinar a l’escola alguns dies. El preu per dia dels eventuals és 6,80€/menú.

· El cobrament del servei es farà per rebut domiciliat a Banc o Caixa.

· Qualsevol baixa del servei s’haurà de comunicar a la comissió de menjador per escrit ABANS DEL DIA 15 DEL MES ANTERIOR. No s’acceptaran baixes per períodes de menys d’un mes (qualsevol baixa de més curta durada es considerarà com a no assistència). Teniu un full de baixa a la vostra disposició a l’apartat de “Documents” de la web.

· Si la no assistència és per malaltia, quan s’avisi, a partir del 15è dia es tornarà l’import de la part corresponent. La devolució dels diners es farà a l’administrativa de l’AFA a instància de l’usuari o de la seva família.