Calendari

octubre 2020

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Documents AFA

DOCUMENTS GENERALS
Inscripció soci AFA Dades Soci i Junta AFA
Estatuts Inscripcions a les comissions
Taquilles. Informació i sol·licitud
Informació sobre protecció de dades personals ACTES
DOCUMENTS DE LES COMISSIONS

2. Comissió d’extraescolars

Document de petició ajuts Ajuntament de Barcelona
– Informació Extraescolars (Activitats, calendari, inscripcions i preus)
Informació sobre Teatre musical i Taller de còmic
Active English
Robòtica. Scratch. Extraescolars de programació i tecnologia

3. Comissió de menjador

3.1 – Informació i inscripció menjador 3.2 – Menús del curs

4. Comissió de reutilització de llibres

4.1- Normativa reutilització de llibres

AFA de l’Institut

Qui som?

Què fem?

Som una entitat sense afany de lucre que agrupa a les famílies de l’escola amb l’objectiu fonamental de contribuir en la millora de la qualitat de l’ensenyament que l’Institut imparteix als nostres fills i filles.

L’AFA no només recolza a l’Institut, sinó que ajuda a millorar-lo i actualitzar-lo amb les seves aportacions.

Els estatuts de l’associació i més informacions de l’AFA es poden trobar a la mateixa web, a l’apartat de documents.

L’AFA no som una empresa de serveis, tot i que organitzem/oferim serveis a la Comunitat Educativa, per això, associats i usuaris no els considerem clients i si en canvi participants i organitzadors dels serveis i activitats, perquè sense la participació i la implicació personal de les famílies, no hi haurien serveis ni l’educació de qualitat que volem.

Alhora que vetllem i treballem pel bon funcionament de l’escola, oferim serveis complementaris on les mares i els pares d’alumnes som el voluntariat que forma l’AFA, doncs cap tasca és remunerada, i treballem pel conjunt de la Comunitat Educativa, construint relacions entre les famílies, informant del que pugui ser d’interès, col·laborant en el seu funcionament, organitzant serveis essencials per a les famílies, i participant en la pressa de decisions.

Organitzem i supervisem el menjador escolar i temps del migdia conjuntament amb l’escola i les extraescolars pels alumnes, la gestió del servei de reutilització de llibres de text i les activitats pels pares i mares (gestionats per empreses diverses).

Millorem i mantenim al dia la pàgina web i la informació a les famílies.

Participem i ajudem a tirar endavant el Consell Escolar del centre i la dinamització de la biblioteca escolar, que és un referent en el barri de Gràcia.

Destinem els diners de les quotes d’associació a comprar materials i estris per la biblioteca i el menjador, i mirem de crear una bossa per ajudes solidaries a famílies amb menys recursos.

Com funcionem?

Col·laboració amb l’AFA

Ens organitzem en diferents comissions de treball dividides per temàtiques; cada una s’autorganitza, programa la seva forma de funcionar i el seu calendari d’acció, es reparteix les tasques segons la disponibilitat dels seus membres, i, a través de les reunions de Junta – que se celebren un cop al mes, – informa a la comunitat i es coordina amb les altres comissions i amb els equips de la Junta de l’AFA (Presidència, Vice Presidència, Secretaria i Tresoreria) així com amb els/les representants de l’AFA al Consell Escolar del Centre.

Associar-se és una manera més de formar part de la comunitat de l’Institut, una forma de reconèixer la importància de fer tothom coses per a tothom. L’AFA necessita la implicació de les famílies per tal de donar continuïtat a la tasca que realitza. La col·laboració dels pares i mares –una col·laboració que en definitiva reverteix en benefici dels nostres filles i fills- és imprescindible.

D’altra banda, participar és una manera d’estar vinculats a l’ Institut, conèixer una part de la realitat que viuen les nostres filles i fills i mantenir contacte amb d’altres famílies. No suposa una gran inversió de temps i retorna un gran benefici a tota la comunitat i a nosaltres mateixos.

Si vols fer feina pels teus fills i filles i per la resta (sovint és més una qüestió de ganes i imaginació, que de temps) apunta’t a alguna comissió, sempre cal ampliar i renovar-se!

Per contactar-hi només cal que parlis amb un pare o mare que estigui en alguna comissió, o bé enviïs un correu electrònic a l’adreça de la Comissió corresponent, que trobaràs a la web de l’escola.

Participa-hi!!! T’hi esperem!!!

Comissions

Participeu, sou molt benvinguts/des!

Benvolguda família,

L’AFA necessita la implicació de les famílies per tal de donar continuïtat a la tasca que realitza. La col·laboració de les famílies reverteix en benefici dels nostres fills i filles, la qual és imprescindible.

D’altra banda, participar és una manera d’estar vinculats a l’ Institut, conèixer una part de la realitat que viuen els nostres fills i filles, i mantenir contacte amb altres famílies. No suposa una gran inversió de temps i retorna un gran benefici a tota la comunitat i a nosaltres mateixos.

Molts integrants de la Junta de l’AFA necessiten un relleu, les diferents comissions necessiten més persones.

En aquests moments més que mai és necessari que hi hagi una AFA activa que treballi per aconseguir el seu principal objectiu: donar un bon suport a famílies i als alumnes que en formen part.

Aquestes són les comissions de treball que tenim a l’AFA. En l’apartat de cada una d’elles trobareu informació més detallada.

Escola de famílies

Biblioteca

Extraescolars

Menjador

Comissió que organitza xerrades i tallers per famílies d’interès sobre aspectes educatius dels adolescents amb especialistes.

Comissió Mixta formada amb l’objectiu d’organitzar i dinamitzar la biblioteca, vetllant per la conservació dels llibres, facilitant el servei de préstec de llibres a les famílies i organitzant activitats pels alumnes. Gestiona conjuntament amb l’Institut, el projecte de la revista realitzada pels alumnes.

Comissió que s’ocupa de l’organització, coordinació, difusió i seguiment de les activitats fora de l’horari lectiu: extraescolars pels adolescents i activitats per a pares i mares.

Comissió Mixta que, amb la presència de representants de l’empresa de serveis i monitoratge, organitza i decideix tots els aspectes del temps de migdia, participant en la gestió del menjador, en el seguiment de menús i de la part pedagògica i del monitoratge (tant al menjador com al pati) i d’informar de tot plegat.

Festes

Relacions externes

Socialització de llibres

La comissió s’encarregarà d’organitzar i fomentar la participació de la nostra comunitat educativa…

Comissió encarregada de de fer de vincle entre la nostra AFA i la FAPAC (Federació d´AMPAs de Catalunya), així com d’altres AFAs d’Instituts de Barcelona i d’altres entitats educatives. Assisteix a les reunions organitzades per part de la FAPAC i d’altres òrgans o institucions educatives.

Aquesta comissió de treball gestiona la reutilització dels llibres de text de tots els cursos de l’ESO. Els seus objectius són:

Equip AFA

Predidència Vice-presidència Tresoreria Secretaria
Anna Cuxart Mireia Casals Isabel Carbó Julia Sevilla
Els tres formen l’equip de presidència. Vetllen pel bon funcionament de les comissions, de les relacions entre l’AFA i l’INS, i de la participació de les famílies en l’AFA i, per extensió, en les activitats proposades. A més, com determinen els Estatuts, representen legalment l’associació, presideixen les Assemblees i les Juntes, i visen les actes i els certificats de l’associació. Té per funció vetllar per la correcta comptabilitat de l’AFA, tant en el control de les quotes cobrades com l’obtenció de subvencions i administració i justificació de les mateixes. Ha de controlar les despeses i dur al dia el llibre de comptes que pot ser reclamat per qualsevol soci en qualsevol moment. A part, a l’assemblea general pot ser requerit/da per explicar l’estat de comptes. S’encarrega d’enregistrar les diferents qüestions que es discuteixin a les reunions de la junta i a les assemblees, amb la redacció d’actes que queden a l’abast dels/les socis/es que vulguin consultar-les. Tanmateix ha de vetllar per agilitzar la gestió dels aspectes legals de l’associació, així com vetllar perquè les feines designades a les juntes o assemblees siguin degudament realitzades, constituint així una peça de suport fonamental per l’equip de presidència i tresoreria.
@gmail.com @gmail.com mail properament
CONSELL ESCOLAR
Anna Cuxart Isabel Carbó Julia Sevilla El Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió que té l’Institut. Hi ha representats del sector famílies, del professorat, de l’administració local, del personal d’administració i serveis, de l’AFA i de l’equip de gestió.