Projectes de centre

Institut innovador que dóna prioritat a projectes que complementen l’educació de l’alumnat:
· Intercanvi internacional a 2n de batxillerat.
· Projecte lingüístic: elaboració de la revista del centre, prioritat a optatives de llengües…
· Projecte d’implantació de noves metodologies a l’aula.
· Projecte d’implantació d’un C.F. Grau Superior.
· Protecció de Cetacis al món (en llengua anglesa)…
· Salut integral a secundària amb la Fundació SHE.
· Socialització de llibres de text a l’ESO.