Projectes de centre

Institut innovador que dóna prioritat a projectes que complementen l’educació de l’alumnat:

· Intercanvi internacional a 2n de batxillerat.· Projecte lingüístic: elaboració de la revista del centre, prioritat a optatives de llengües…

· Projecte d’implantació de noves metodologies a l’aula.

· Projecte d’implantació d’un C.F. Grau Superior.

· Protecció de Cetacis al món (en llengua anglesa)…

· Salut integral a secundària amb la Fundació SHE.

· Servei comunitari.

· Teatre.