Preinscripció del Batxillerat

De l’11 al 17 de maig s’escau el període de preinscripció del Batxillerat. La sol·licitud pot ser amb els següents formats:

ENLLAÇ A LA SOL·LICITUD:  http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

  • Sol·licitud electrònica:

Es realitza amb el DNI electrònic, el certificat digital, l’usuari GICAR o l’IdCat Mòbil. Cal tenir el número d’identificació de l’alumne i la nota mitjana dels cursos d’ESO ja avaluats. Us ho han de proporcionar el centre on està matriculat/da. També podeu trobar el número d’identificació de l’alumne a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Si voleu informació de com obtenir l’IdCat Mòbil, cliqueu aquí: certificats-digitals.

 

  • Sol·licitud en suport informàtic:

També hi ha l’opció de sol·licitud mitjançant suport informàtic. Cal adjuntar-hi la documentació obligatòria (DNI/NIE de l’alumne/a i del pare/mare que realitza la sol·licitud  i llibre de família). Un cop omplert el formulari, haureu d’enviar la sol·licitud. En acabar, es generarà un resguard. En les 24 h següents se us enviarà un correu on s’adjuntarà el resguard definitiu i us indicarà si la documentació està verificada o si s’ha de presentar altre documentació (abans del 18 de maig a l’apartat “modificació de la sol·licitud http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1).     –  Documentació a adjuntar

Recordeu també que necessiteu el número d’identificació de l’alumne i la nota mitjana dels cursos d’ESO avaluats fins ara.

 

A continuació us adjuntem tota la informació que heu de tenir:

 

CALENDARI – Els alumnes que ja són al nostre centre només hauran de confirmar la plaça, no han de fer preinscripció.

PORTES OBERTES (amb cita prèvia) 5 de maig
OFERTA DE PLACES 7 de maig

OFERTA INICIAL BATXILLERAT

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (alumnes que no són de 4t ESO del nostre centre) de l’11 al 17 de maig (presentació documentació addicional fins 18 de maig)
LLISTES AMB BAREM PROVISIONAL 8 de juny

(es penjaran aquí)

PRESENTACIÓ RECLAMACIONS del 9 al 15  de juny
PUBLICACIÓ LLISTES 23 de juny
MATRÍCULA del 12 al 16 de juliol
MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA (alumnes pendents de setembre) Del 7 al 10 de setembre

 

MATÈRIES DE BATXILLERAT. CURS 2021/2022

PORTES OBERTES

Si no veu poder venir a les nostres portes obertes, aquí teniu tota la informació que vam explicar:


HORARI D’ATENCIÓ ADMINISTRATIVA

DILLUNS 10 de maig de 8 a 14.30
DIMECRES de 8 a 14.30
DIVENDRES de 8 a 14.30

També ens podeu escriure a secretaria@inssantramon.cat