BATXILLERAT
Els alumnes que no esteu escolaritzats al nostre Institut i voleu iniciar estudis al nostre centre, cal que feu la preinscripció.
CLIQUEU DINS DE LA IMATGE PER VEURE TOTA LA INFORMACIÓ
—–
ESO
  
 Clica la imatge per més informació

Escola de pares 2005

Última xerrada de l’Escola de pares.
L’EDUCACIÓ EN EL SEGLE XXI
A càrrec de Josep M. Teericabres
Proper 12 de maig de 2005 a les 8 del vespre
Sala d’actes de l’IES Sant Ramon.

CANVIS CORREU XTEC

Abans de 30 de juny s’ha de canviar la configuració del correu:
nom_usuari@pie.xtec.es ====> nom_usuari@xtec.net
servidor sortida (SMTP) ===> smtp.xtec.net
servidor entrada (POP3) ===> pop.xtec.net
pàgina ies: http://www.xtec.net/iessantramon
correu centre ===> iessantramon@xtec.net