Llei de transparència i bon govern. Pressupost 2021

Seguint la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publiquem el pressupost del nostre centre d’aquest  exercici 2021, que ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre en data 27 de gener de 2021.

 

Pressupost 2021