Instal·lacions

Les nostres aules estan totalment adaptades a les noves tecnologies. Disposem de 2 aules d’informàtica amb més de 30 ordinadors, 8 aules multimèdia amb ordinador, canó projector fix, altaveus i pantalla de projecció; 1 aula laboratori amb 4 ordinadors i microscopi amb càmera de vídeo; una aula de dibuix amb   canó projector.

Totes les aules del centre incorporen el sistema wifi que permet la connexió en xarxa i internet mitjançant un ordinador portàtil, tableta i mòbil.

També disposem de tallers de tecnologia, pneumàtica i hidràulica, laboratoris de Biologia, Física i  Química, biblioteca, sala d’actes, pista i vestidors totalment equipats i altres espais que permeten el desenvolupament de totes les activitats del centre.