Línia pedagògica

El professorat de l’institut és plenament conscient de la importància que els seus alumnes adquireixin
un molt bon nivell en competència comunicativa. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit, els obrirà les portes professionalment; dominar la comprensió lectora els farà perspicaços i crítics,persones amb judicis propis.

La competència comunicativa és un objectiu transversal que incideix directament en totes les matèries del currículum i en tots els àmbits de la vida personal. És per aquest motiu que l’exigència de l’institut a l’hora de treballar l’expressió i la compperensió lectora és d’una rigorosa professionalitat i ambició pedagògica.

Dins d’aquesta línia pedagògica, l’àmbit científic i tecnològic, és també un factor molt rellevant en la formació del nostre alumnat.