Adaptació dels alumnes de 1r dESO

Ja fa un mes  que van arribar els nostres alumnes de 1r d’ESO.

Durant aquests dies  han anat fent activitats encarades a afavorir la cohesió en els diferents grups , amb els turors i la resta de professors del seus equips docents. Estan molt contents i participatius. El seu comportament és força bo.

El dijous dia 13 de setembre, van assistir a la  representació de l’obra:  “Esclaus de la moda”

L’obra està dissenyada i escrita pels mateixos actors, la majoria aalumnes del nostre Institut. Tracta temes de moda, estereotips i marginació. És una reflexió sobre l’assetjament escolar i l’exclusió, al final es va fer un debat molt enriquidor on van interactuar  els nostres alumnes i  els actors.

A les diferents matèries i optatives han començat a descobrir la  manera d’aprendre a secundària. Laboratoris,  gimnàs els patis, amb els retrobaments amb els companys de  primària…

Activitats engrescadores, amb els seus ordinadors a les mans; entrant, cada cop  amb  més domini, a la plataforma: Activitats de cohesió a les tutories, a Educació en valors, religió,  kahoots, “maths bingos in English” Times tables championship, engrescadores feines a E. Visual i plàstica…

Fins i tot han estrenat panels interactius nous a dues de les aules i s’espera que poder arribar algun més al llarg del curs.

 

Comencen  a veure’s llunyans aquells primers dies en que es perdien per l’Institut, s’han integrat molt bé al nostre entorn i estem molt orgullosos de la seva adaptació.

Veure àlbum de fotos

 

Order of Operations, 2nd ESO (Maths Department, GEP)

MY DEAR AUNT SALLY (Maths, 2nd ESO)

How Do I Remember It All … ? PEMDAS !

Please                            Parentheses first

Excuse                           Exponents (ie Powers and Square Roots, etc.)

My Dear                         Multiplication and Division (left-to-right)

Aunt Sally                       Addition and Subtraction (left-to-right)

Our 2nd ESO students have started their Maths in English learning through a rap song and a small dossier to consolidate the order of operations. ( Co-teaching, running dictations, group work, cooperation, memory exercises, Acronyms, CLIL)