Reunions telemàtiques d’inici de curs

Reunions telemàtiques d’inici de curs:
    • 1r d’ESO: dimarts 8 de setembre a les 18.00 hores.
    • 2n d’ESO: dimarts 8 de setembre a les 19.00 hores.
    • 3r d’ESO: dimecres 9 de setembre a les 18.00 hores.
    • 4t d’ESO: dimecres 9 de setembre a les 19.00 hores.
    • Projecte singular: dijous 3 de setembre a les 18.00 hores.
    • 1r de batxillerat: dilluns 7 de setembre a les 18.00 hores.
    • 2n de batxillerat: dilluns 7 de setembre a les 19.00 hores.