Projecte “Mediterranis”: Let’s dance?

This was the first sentence our students heard from Rachel, our guest dance teacher. Stretch, jump, walk, clap, left, right, up, down… these were the words the students, from all ages in secondary level, heard, practiced and danced to for two hours (in English, of course!). Individually, in pairs or groups, we did dance challenges, amazing movements and a final choreography worth the best world prizes. Rachel does similar workshops in other highschools, as you can see in https://www.agitart.cat/agitart/ .

Aquesta era la frase amb la que la Rachel, la nostra convidada experta en dansa, donava la benvinguda a l’alumnat. Stretch (estirar), jump (saltar), walk (caminar), clap (aplaudir), left (esquerra), right (dreta), up (amunt), down (avall)… aquestes van ser les paraules que tot l’alumnat de secundària va estar aprenent- i ballant- durant dues hores. Individualment, en parelles o en grups vam fer reptes de dansa, moviments espectaculars i una coreografia final digne d’un premi mundial. La Rachel fa tallers similars a altres instituts, ho podeu veure a https://www.agitart.cat/agitart/ .