Proves de competències bàsiques de 4t d’ESO

 • Calendari de les proves 2021:
  • Dimecres 17 de febrer
   • 9.00 – 10.00 h: matemàtiques
   • 10.00 – 11.00 h: llengua castellana
   • 11.00 – 11.30 h: descans
   • 11.30 – 12.45 h: llengua estrangera
  • Dijous 18 de febrer
   • 9.00 – 10.00 h: llengua catalana
   • 10.00 – 11.15 h: competència cientificotecnològica
 • Informació per als alumnes: Informacio-alumnes-A4S-2021
 • Informació per a les família: Informacio-families-A4S-2021
 • Web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: CSASE