Equips docents

És l’òrgan que reuneix tots els professors de crèdits comuns d’un mateix grup. Hi ha un equip docent per a cada curs d’ESO, per a cada curs de Batxillerat i per a cada curs de Cicle Formatiu (Mitjà i Superior).