Equip de coordinació

L’Equip de Coordinació de centre, conjuntament amb l’equip directiu, analitza, planifica, coordina l’execució i revisa el funcionament del curs.

Equip de coordinació

Coordinació 1r ESO Marta Barbé
Coordinació 2n ESO Francesca Bosch
Coordinació 3r ESO Núria Lladó
Coordinació 4t ESO Joan Pinsach
Coordinació BAT Brigit Comas
Coordinació FP Ester Salas
Coordinació Empresa
Mercè Foradada
Coordinació pedagògica Margarita Viella
Coordinació GEP
Gina Klamburg
Coordinació AVANCEM
Margarita Viella

Anna Novich

Claudia Arboleas

Marta Huici

Coordinació digital Dani Sans (Coordinador)

Raül Batallé

Lluís Marquès

Paula López

Rubén Rodríguez

Mercedes Zorrilla

Responsable intranet Jordi Pereferrer
Coordinació prevenció riscos laborals Carme de la Cuesta
Coordinació de qualitat Núria Plenacosta
Orientació Judit Egido
Ana Maria Ortiz