Equip de coordinació

L’Equip de Coordinació de centre, conjuntament amb l’equip directiu, analitza, planifica, coordina l’execució i revisa el funcionament del curs.

Equip de coordinació

Coordinació 1r ESO Francesca Bosch
Coordinació 2n ESO Marta Barbé
Coordinació 3r ESO Joan Pinsach
Coordinació 4t ESO Núria Lladó
Coordinació BAT Brigit Comas
Coordinació FP Mariola Company
Coordinació pedagògica Margarita Viella
Coordinació informàtica Jordi Pereferrer
Responsable WEB/Moodle Raül Batallé
Responsable intranet Isabel Fernández
Núria Malagón
Responsable Google Apps Raül Batallé
Responsable disseny, exposició i arxiu fotogràfic Emma Sala
Coordinació prevenció riscos laborals Carme de la Cuesta
Coordinació de qualitat Núria Bernatallada
Orientació Judit Egido
Ana Maria Ortiz
Equip de millora per la orientació personal i professional Núria Bernatallada
Núria Caixàs
Carme de la Cuesta
Isabel Fernández
Comissió del viatge de final d’ESO Maria José Gándara
Gina Klamburg
Núria Lladó
Lola Donate
Anna Novich