Programa de socialització i reutilització de llibres de text

Objectius pedagògics

En un moment en què afrontem el repte de construir una societat més justa i un món més solidari i sostenible, la sensibilització dels infants ha de formar part del procés de transformació d’aquesta societat. Els objectius pedagògics d’aquest programa són els següents:

– Fomentar els valors de corresponsabilitat i solidaritat per tal que cada grup i cada alumne es responsabilitzi i es comprometi envers el bé col·lectiu.

– Que els alumnes comprenguin que la no-reutilització del material és un malbaratament de recursos i una agressió al medi ambient.

– Aprendre a compartir el material i pensar en els altres. Cada any els alumnes rebran els llibres dels companys del curs anterior. Evidentment això els ensenyarà la importància de pensar en l’alumne que l’utilitzarà l’any següent, i a conservar els llibres com els agradaria trobar-los a ells.

– Entendre el caràcter universal i intangible de l’aprenentatge. El fet que els llibres siguin “de pas” ensenya a aquell que els utilitza, que aprendre, no depèn de que un llibre sigui més o menys bonic, sinó que és una actitud mental.

Objectius econòmics i socials

Disminuir el cost de la compra de material que cada família inverteix anualment. Això és especialment important en el cas de famílies amb més d’un germà a la mateixa escola.

Objectius mediambientals

– Disminuir del consum excessiu del paper.

– Evitar la sobreexplotació del bosc degut a la demanda de paper.