Biblioteca

L’institut disposa d’una Biblioteca oberta durant les hores del pati i que també s’utilitza per realitzar formació en les hores de classe.