Instal·lacions

L’institut disposa de les següents instal·lacions:

  • 5 aules informàtiques
  • 1 aula de dibuix
  • 1 gimnàs amb vestuaris (masculins i femenins)
  • 10 tallers
  • 1 aula de música
  • 30 aules classe
  • 1 sala d’actes
  • 3 laboratoris