Pràctiques d´instal·lació d’antenes de TV

L’alumnat del cicle formatiu de grau mig d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques ha realitzat pràctiques d’instal·lació d’antenes de TV. Durant les pràctiques han hagut de cercar la ubicació i orientació adequada, així com l’elecció dels materials i eines necessàries per dur a terme la instal·lació.