FP DUAL

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

L’empresa acull l’alumnat mitjançant una estada formativa on l’aprenent és contractat o bé becat per l’empresa. També es pot considerar una fase prèvia d’integració denominada formació en centres de treball (FCT) per fer una primera immersió a l’empresa i adquirir un coneixement mutu.

Per més informació visiteu la pàgina sobre la FP DUAL

L’institut de Sant Feliu de Guíxols ofereix cinc cicles amb la modalitat de FP DUAL:

  • Grau Mig d’Activitats Comercials
  • Grau Mig d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Grau Mig de Manteniment de vaixells
  • Grau Superior d’Administració i Finances
  • Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials