Gestió administrativa

Per què estudiar el CFGM de Gestió Administrativa?
 • Titulació: Tècnic/a en Gestió Administrativa.
 • Objectiu: Formar professionals capaços d’exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.
 • Durada: Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides Professionals

 • Personal auxiliar administratiu.
 • Personal ajudant d’oficina.
 • Personal auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Personal administratiu comercial.
 • Personal auxiliar administratiu de gestió de personal.
 • Personal auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Personal empleat d’atenció al client.
 • Personal empleat de tresoreria.
 • Personal empleat de mitjans de pagament.

Mòduls

Mòdul 1. Comunicació empresarial i atenció al client.
Comunicació empresarial oral. Comunicació empresarial escrita. Sistemes d’arxiu. Atenció al client/usuari.

Mòdul 2. Operacions administratives de compravenda.
Circuit administratiu de la compravenda. Gestió d’estocs. Declaracions fiscals derivades de la compravenda.

Mòdul 3. Operacions administratives de recursos humans.
Selecció i formació. Contractació i retribució. Processos de l’activitat laboral.

Mòdul 4. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
Control de tresoreria. Tramitació d’instruments financers. Çperacions financeres bàsiques.

Mòdul 5. Tècnica comptable.
Patrimoni empresarial i metodologia comptable. Cicle comptable bàsic. Cicle comptable mitjà.

Mòdul 6. Tractament de la documentació comptable.
Preparació i codificació comptable. Registre comptable. Comptes anuals bàsics. Verificació i control intern.

Mòdul 7. Tractament informàtic de la informació.
Tecnologia i comunicacions digitals. Ordinografia i gravació de dades. Tractament de la informació escrita i numèrica. Tractament de dades i integració d’aplicacions. Presentacions multimèdia de continguts. Eines d’internet per a l’empresa.

Mòdul 8. Operacions administratives de suport.
Selecció i tractament de la informació. Operacions logístiques de suport administratiu.

Mòdul 9. Anglès.
Anglès tècnic.

Mòdul 10. Empresa i administració.
Innovació i emprenedoria. Empresa i activitat econòmica. Administracions públiques. Fiscalitat empresarial bàsica.

Mòdul 11. Empresa a l’aula.
Empresa a l’aula.

Mòdul 12. Formació i orientació laboral.
Incorporació al treball. Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 13. Formació en centres de treball.

Identificar l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que duu a terme. Desenvolupar actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball. Dur a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

Per més informació visita el següent enllaç