Activitats Comercials

Per què estudiar el CFGM d’Activitats Comercials?
 • Titulació: Tècnic/a en Activitats Comercials.
 • Objectiu: L’alumne/a haurà de ser capaç de desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.
 • Durada: 2.310 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1340 hores lectives i 970 hores de formació en Centres de Treball.

Sortides Professionals

 • Venedor/a
 • Representant comercial
 • Promotor
 • Televenedor
 • Venda a distància
 • Informació/atenció al client (Call-Center)
 • Caixer/a, reponedor/a
 • Tècnic/a en gestió d’estocs i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció i/o expedició de mercaderies
 • Tècnic/a en logística de magatzems
 • Tècnic/a d’informació/atenció al client en empreses

Mòduls

Mòdul 1: Dinamització del punt de venda.
Realitzar activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització de productes i/o serveis, aplicant tècniques de marxandatge, d’acord amb els objectius establerts en el pla de comercialització de la empresa.

Mòdul 2: Gestió de compres.
Garantir l’aprovisionament del petit negoci, preveient les necessitats de compra  per mantenir el nivell de servei que requereix l’atenció a la demanda dels clients o consumidors.

Mòdul 3: Gestió d’un petit comerç.
Identificar les variables econòmiques i comercials que condicionen l’activitat, la dimensió, la situació i l’organització funcional d’un establiment comercial.

Mòdul 4: Processos de venda.
Realitzar la venda de productes i/o serveis, des de els diferents canals de comercialització, fent servir les tècniques de venda adequades a la tipologia del client y als criteris establerts per l’empresa.

Mòdul 5: Serveis d’atenció comercial.
Executar els plans d’atenció al client, gestionar un sistema d’informació per mantenir el servei de qualitat que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients, consumidors o usuaris.

Mòdul 6: Tècniques de magatzem.
Identificar els mètodes de magatzematge dels productes, els sistemes de prestatgeries i els aplicats segons el tipus de productes, així com assignar els recursos humans i materials necessaris en l’organització del magatzem.

Mòdul 7: Venda tècnica.
Realitzar vendes especialitzades de productes i/o serveis, adaptant l’argumentari de vendes a les característiques peculiars de cada cas per complir amb els objectius comercials definits per l’adreça comercial.

Mòdul 8: Anglès.
L’objectiu principal d’aquest mòdul és que l’alumne obtingui un bon nivell d’anglès propi de l’àmbit comercial.

Mòdul 9: Aplicacions informàtiques pel comerç.
Ofimàtica i tractament de la imatge: Microsoft Offive, Photoshop i Illustrator.

Mòdul 10: Comerç electrònic.
Realitzar accions de comerç electrònic, mantenint la pàgina web de l’empresa i els sistemes socials de comunicació a través d’Internet, per complir amb els objectius de comerç electrònic de l’empresa definits en el pla de màrqueting digital.

Mòdul 11: Màrqueting en l’activitat comercial.
Executar les accions de màrqueting definides per l’organització comercial en el pla de màrqueting, identificant les necessitats de productes i/ o serveis dels clients, els factors que intervenen en la fixació de preus, els canals de distribució i les tècniques de comunicació per complir amb els objectius fixats per l’adreça comercial.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral.
Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris que li permetin la seva incorporació, d’acord amb els seus interessos i capacitats, al mercat de treball.

Mòdul 13: Síntesi d’activitats comercials.
Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents crèdits, els alumnes elaboraran un pla per el disseny d’un establiment comercial

Mòdul 14: Formació en centres de treball.
Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la formació assolida al centre educatiu.

Per més informació pots consultar el següent enllaç