Servei de Cantina

L’institut disposa de servei d’un cantina que està obert des de les 9:00 fins a les 13:00. Es poden preparar dinars però cal fer l’encàrrec.

Share