Pla d’Organització de Centre

El Pla d’Organització de Centre del curs 2021-2022 engloba totes les concrecions pedagògiques i les mesures organitzatives que es realitzaran en diferents àmbits així com les actuacions que s’aplicaran en possibles escenaris de confinament total o parcial. També s’exposen els protocols de gestió en el cas de detecció d’algun cas positiu de COVID-19.

POC 2021-2022

 

Share