Organigrama

L’equip directiu de l’institut Salvador Vilaseca està format per la directora, el secretari, la cap d’estudis, la coordinadora pedagògica i la cap d’estudis adjunt. Cadascun d’aquests càrrecs té associat funcions específiques relacionades amb la gestió i coordinació de l’institut vinculada al projecte de direcció vigent, i a la vegada delega en altres càrrecs de coordinació tasques i funcions específiques en l’aplicació del lideratge distribuït, la gestió compartida i la pràctica avaluativa.

L’organigrama mostra la relació entre cadascun d’aquests càrrecs de coordinació i l’equip directiu.

Els càrrecs de coordinació que són necessaris per desenvolupar el projecte educatiu de l’institut i vertebrar-lo són:

Els tutors/es i l’acció tutorial tenen un paper molt important en l’èxit educatiu ja que són el nexe d’unió entre les famílies, els alumnes, l’equip docent i l’equip directiu. L’equip de tutors/es d’ESO i Batxillerat és el següent:

 

Share