Comunicació i Entorn

El centre compta amb una Coordinació i Comissió de Comunicació. Les seves funcions i competències inclouen tant la transmissió del que es fa a l’Institut cap a fora (amb la gestió operativament intel·ligent de les xarxes socials, la web, les relacions amb la premsa i els mitjans, etc.), la comunicació pública, com també el seguiment i la millora de la fluïdesa i l’eficàcia de la comunicació interna.

Actualment s’està implementant una sèrie de processos i de bases per anar millorant de manera constant i evidenciable: una línia gràfica coherent, l’atenció als processos de gestió de la informació, la visibilitat a les diferents xarxes socials, l’arxiu textual i audiovisual del centre, les pantalles amb la seva funció tan informativa com motivadora, l’atenció als clients (famílies i alumnes), etc.

 

En construcció