Acredita’t

 

Des d’aquest curs, l’Institut Salvador Espriu de Salt ofereix el servei Acredita’t.
En aquesta pàgina us mantindrem informats del procés d’acreditació.

Informació del servei: http://acreditat.gencat.cat

Dades de contacte del centre: acreditat@iessalvadorespriu-salt.cat

Documentació

 • Guia de l’aspirant
 • Dossier de trajectòria professional i formativa
 • Qüestionaris d’autoavaluació:
  Els Qüestionaris d’autoavaluació són un element més que, juntament amb la documentació aportada per l’aspirant i les evidències detectades durant l’entrevista, han de permetre a l’assessor/a elaborar un perfil competencial de l’aspirant i completar-ne l’Informe.
  En resum: els qüestionaris són una eina orientativa per ajudar a identificar i justificar les competències professionals dels aspirants, i no són una avaluació determinant. L’accés als qüestionaris es realitza a través d’aquest enllaç:http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/autoaval_form/
 • Informació on a l’aspirant:
  Ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la videoconferència es pugui desenvolupar de forma adient.
  Ha de demostrar en tot moment la seva identitat (mostrant el DNI o NIE).
  Ha de tenir un compte de correu propi (preferiblement Gmail), ja que la comunicació probablement es faci per aquesta via.
  S’ha de poder identificar visualment durant el desenvolupament de les sessions, sobretot en el cas de sessions telemàtiques.
  Se li demanarà el seu consentiment per la possible gravació de les sessions, si és el cas.
  En cap moment l’aspirant pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.

Convocatòries actuals d’acreditació de competències 

En la convocatòria de setembre de 2020, el Departament d’Educació col·labora en un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 660 persones en 27 àmbits professionals.

 • Convocatòria gener-març 2021 (convocatòria acreditat: oberta 2021).  més informació

En aquesta convocatòria, el Departament d’Educació col·labora en un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre, durant el primer torn d’oferta, 2.620 persones en 39 àmbits professionals

 • Convocatòria març 2021 (convocatòria acreditat: tancada 2021). més informació

En aquesta convocatòria, el Departament d’Educació col·laborar en un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 500 persones en 8 àmbits professionals