Instal·lacions

L’Institut Salvador Espriu consta actualment d’un edifici central i un aulari prefabricat.

Totes les aules ordinàries estan proveïdes d’ordinador, canó de vídeo i pantalla digital i accés a Internet. A més, el centre disposa de les següents aules especialitzades: 2 aules d’Informàtica, 2 laboratoris de Física i Química, 2 de Ciències Naturals, 1 d’Idiomes, 2 Tallers de tecnologia (un d’ells amb 16 ordinadors), 1 aula de Dibuix, 1 aula de Música, 1 Biblioteca (amb bibliotecària i servei de préstecs i dotació informàtica), 1 Gimnàs amb vestidors, 2 Pistes poliesportives i 2 Hivernacles.

Així mateix, l’institut disposa de 4 carros amb 20 ordinadors cadascun per treballar a classe, sense que l’alumnat s’hagi de desplaçar a una aula d’informàtica.