Pla TAC

En aquest enllaç podrà descarregar-se el document del Pla TAC del centre.