Transport escolar alumnes Raval de Crist 2020-2021

Ateses les circumstàncies actuals per la covid-19 i com a prevenció, es promou la presentació telemàtica, per això és necessari disposar de certificat digital o donar-se d’alta a idCAT mòbil (https://idcatmobil.seu.cat).

Enllaços a les sol·licituds

Tramitació telemàtica: fins el 31 de juliol de 2020

Es podrà descarregar la sol·licitud a l’apartat “’Àrees d’actuació – Ensenyament – Servei de transport escolar “ de la pàgina web www.baixebre.cat i presentar la sol·licitud a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre, un cop emplenada i signada degudament.
Per accedir-hi i fer el tràmit online, cal anar a l’adreça: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica. Una vegada s’hi ha accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital o donant-se d’alta a idCAT mòbil), s’ha d’omplir la instància genèrica i adjuntar la sol·licitud per fer ús del servei de transport escolar escanejada.
Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme la tramitació telemàtica, podran presentar la sol·licitud presencialment: del 7 al 10 de setembre de 2020 a l’Oficina del Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre (Carrer Barcelona, 152 – 43500  Tortosa).
Tantmateix, es pot presentar en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16  de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per a aquelles famílies que visquin a Raval de Cristo, donat que no existeix conveni amb l’Ajuntament per al transport no obligatori, hauràn de pagar trimestralment la tarifa establerta en l’ordenança del servei de transport, i a més de la sol·licitud per fer ús del servei de transport escolar podràn sol·licitar una bonificació (adjuntem la sol·licitud corresponent).

Agraïm la vostra col·laboració.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Anna o Eva a través del correu electrònic ensenyament@baixebre.cat