Batxillerat curs 2020-2021

Matrícula batxillerat. curs 2020-2021

07/07/2020. Us recordem que cal fer la matrícula de forma telemàtica del 8 al 14 de juliol.

Us adjuntem dos documents que cal descarregar, emplenar i signar. També cal fer un pagament de 6,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria. També inclou fotocòpies, controls, farmaciola, telèfon, office i altres. Al full de dades personals trobareu el número de compte per fer l’ingrés. Al fer l’ingrés feu constar mat1bat i el vostre nom complet si es per a primer i mat2bat i el vostre nom complet si es per a segon.

Documents:

Cal enviar escanejats o fotografiats, els tres documents (resguard de pagament, full de dades personals i autorització d’ús de recursos digitals) al correu oficial del centre: iesroquetes@xtec.cat. A l’assumpte cal posar  mat1bat i el vostre nom complet si es per a primer i mat2bat i el vostre nom complet si es per a segon.

Recordeu que mentre no feu aquesta gestió no us podem matricular.


Preinscripció telemàtica batxillerat curs 2020-2021

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Procés de preinscripció:

  • Dates:del 27/05 al 03/06
  • Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.
  • Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre (iesroquetes@xtec.cat), en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar la següent documentació: DNI alumne, DNI pare i mare, Llibre de família complert, també l’itinerari escollit amb les matèries triades. La documentació s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares al correu iesroquetes@xtec.cat.
  • De forma excepcional si no es pot enviar per correu electrònic la documentació caldrà demanar cita prèvia, a partir del dia 1 de juny, o bé per correu electrònic, o bé trucant al telèfon . El dia destinat a l’entrega serà el 3 de juny, darrer dia de la preinscripció.

Enllaços d’interès: