Codi del centre: 43008420   Publicació de l’oferta inicial del centre
PREINSCRIPCIÓ ESO. BAREM PROVISIONAL

29/05/2020 Podeu consultar el llistat en aquest enllaç.

Preinscripció estudis postobligatoris (Bat i FP) curs 2020-2021

Publicat el dia 02/06/2020

Codi del centre: 43008420. Correu electrònic: iesroquetes@xtec.cat

Preinscripció telemàtica batxillerat curs 2020-2021
Preinscripció telemàtica de cicles formatius curs 2020-2021

Trobareu tota la informació en els enllaços següents

REOBERTURA PARCIAL DEL CENTRE (2 de juny)

D’acord amb l’anunci fet pel Departament d’Educació, es preveu a partir del dia 1 de juny la reobertura parcial dels centres educatius de les Terres de l’Ebre. Segons el nostre Pla de Reobertura del centre, el reinici d’activitats tindrà lloc el dimarts, 2 de juny de 2020. Tanmateix, penseu que aquesta reobertura no tindrà com a objectiu rebre tot l’alumnat de l’institut, ja que l’acció educativa i d’avaluació seguirà sent TELEMÀTICA a tots els nivells fins al 19 de juny, data en què finalitza el curs acadèmic.

Únicament s’organitzaran algunes activitats voluntàries de suport lectiu presencial (en grups de 15 alumnes com a màxim) pels següents cursos i amb les següents finalitats:

  1. 4t d’ESO, per a orientació acadèmica i professional.
  2. 2n de FP, com a suport a la finalització dels projectes.
  3. 2n de Batxillerat, com a ajuda a la preparació de les PAU.

Per a la resta de cursos (1r a 3r d’ESO, 1r de batxillerat i cursos inicials de Formació Professional), la represa de les activitats tindrà només una funció d’acompanyament pedagògic i emocional de caire tutorial, en cap cas tindrà com a objectiu fer classes. La demanda d’entrevista es farà mitjançant CITA PRÈVIA al telèfon del centre 977 502833, en horari de 9 a 1 a partir del dia 2 de juny.

Més informació i enllaços als formularis de declaració responsable a la notícia relacionada:

http://agora.xtec.cat/iesroquetes/general/reobertura-parcial-del-centre