Premis Sant Jordi

BASES DEL CONCURS DE SANT JORDI 2021

Batalla_del_Puig_por_Marzal_de_Sas_1410-20DATA LÍMIT DE LLIURAMENT 24 DE MARÇ

23a convocatòria dels premis literaris de narrativa i poesia

9a convocatòria del premi de narrativa en anglès

7a convocatòria del premi literari de narrativa curta en francès

9a convocatòria del premi de fotofilosofia

5a convocatòria del premi de booktrailer

4a convocatòria del premi per al disseny de la portada i contraportada
de l’agenda escolar de l’Institut Roquetes per al curs 2020-2021

Els Departaments de Llengua Catalana i Literatura, de Llengua Castellana i Literatura, de Ciències Socials, d’Educació Visual i Plàstica, i de Llengües Estrangeres, de l’Institut Roquetes, amb la col·laboració de l’AMPA, fan la vint-i-tresena convocatòria dels premis literaris de narrativa curta i de poesia, la novena convocatòria del premi literari de narrativa curta en anglès, la setena convocatòria del premi literari de narrativa curta en francès, la novena convocatòria del premi de fotofilosofia, la cinquena convocatòria del premi de booktrailer i la quarta convocatòria del premi per al disseny de la portada i la contraportada de l’agenda escolar de l’institut per al curs 2021-2022.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

En narrativa i poesia, tant en llengua catalana com en llengua castellana, hi haurà cinc nivells: un per a primer d’ESO; un per a segon d’ESO; un per a tercer d’ESO; un per a quart d’ESO; i un altre per al batxillerat i per als CFIP. El tema serà lliure.

El concurs per dissenyar la portada i contraportada de l’agenda escolar de l’institut per al curs 2021-2022 es convoca per a tot l’alumnat de l’institut.

En narrativa en anglès, hi haurà tres nivells: un per a tercer d’ESO; un per a quart d’ESO; i un altre per al batxillerat i CFIP. El tema serà lliure.

En narrativa en francès, hi haurà dos nivells: un per a quart d’ESO i un altre per al batxillerat i CFIP. El tema serà lliure.

El concurs de fotofilosofia i el del booktrailer es convoquen per a tot l’alumnat de l’institut.

L’extensió màxima, en narrativa catalana i castellana serà de 5 fulls; en poesia, de 100 versos; en narrativa anglesa serà de 300 paraules. En narrativa francesa serà de 100 paraules, per a la categoria de 4t d’ESO, i d’entre 150 i 180 paraules, per a la categoria del batxillerat.

Els treballs escrits s’hauran de presentar elaborats amb l’ordinador, a doble espai, per una sola cara i per TRIPLICAT (3 còpies). Cada una de les tres còpies del treball haurà d’anar signada amb el PSEUDÒNIM.

La tècnica i temàtica per a dissenyar la portada i la contraportada de l’agenda escolar serà lliure (pintura, dibuix, imatge digital…). La portada i contraportada hauran de compartir la mateixa estètica.

La PORTADA haurà de contenir els següents elements:
• Agenda de l’Institut Roquetes 2021-2022
INSTITUT ROQUETES (Rètol)

La CONTRAPORTADA haurà de contenir les següents dades:
• Logotip de l’Institut Roquetes
• Adreça postal, telèfon i adreces electròniques de l’institut (web, correu, Instagram, Twitter i pàgina de Facebook)

El disseny de la portada i de la contraportada serà realitzat amb dues làmines DIN A4 Canson.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS DE NARRATIVA, POESIA I DE L’AGENDA ESCOLAR (PORTADA I CONTRAPORTADA)

A. Els treballs hauran d’anar signats amb un PSEUDÒNIM i s’hauran de lliurar dins d’un sobre tancat, en l’exterior del qual s’hauran d’escriure les següents dades:

1. El pseudònim.
2. El nivell acadèmic (primer d’ESO, segon d’ESO, tercer d’ESO, quart d’ESO, batxillerat, CFIP).
3. La modalitat (narrativa, poesia o agenda escolar).
4. El departament (Llengua Catalana, Llengua Castellana, Visual i Plàstica, Llengües Estrangeres).

A més, dins del mateix sobre tancat i juntament amb cada treball presentat, s’hi haurà d’afegir un altre SOBRE MÉS PETIT, també tancat, en l’exterior del qual s’haurà d’escriure el PSEUDÒNIM. Dins d’aquest sobre, s’haurà de ficar un paper que contingui les següents dades:

1. Nom de l’alumne/a, autor/a del treball.
2. Curs a què es pertany.

B. Els treballs es lliuraran a la consergeria de l’institut. La data límit del lliurament serà el dia 24 de març, dimecres, no més tard de les 14.00 h.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS DE FOTOFILOSOFIA

A. Cada treball ha d’incloure els següents elements:
1. Un títol o encapçalament en forma de pregunta filosòfica.
2. Una foto original en mida gran i format JPEG que s’adjuntarà al correu de participació.
3. Un pseudònim com a firma.
4. Un mínim de tres etiquetes o categories filosòfiques corresponents als temes habituals que es tracten dins les matèries d’Ètica i Filosofia. Per exemple: el mite de la caverna, realitat i ficció, antropologia, metafísica…

B. Els treballs es lliuraran telemàticament mitjançant la següent ‘adreça de correu electrònic: institutroqcomaudio@gmail.com. Com a assumpte es farà constar “9è Premi de Fotofilosofia” i al cos del missatge s’hauran d’incloure totes les dades especificades amunt. La imatge s’adjuntarà com a arxiu a banda.

C. Els principals criteris per a valorar les fotografies seran els següents: bona construcció de la pregunta, fotografia ben relacionada i originalitat de la relació.

D. Les imatges han de ser totalment originals. El format ha de ser JPEG i el pes del fitxer no hauria d’excedir els 800 kb.

E. Les fotografies es penjaran en el bloc Fotofilosofia Roquetes (http://filoinstitutroquetes.blogspot.com.es/) i podran participar a la propera Mostra de Fotofilosofia organitzada pel CREALF (Centre de Recursos per a l’Ensenyament, Aprenentatge i Innovació de la Filosofia).

PRESENTACIÓ DELS BOOKTRAILERS

A. Els treballs seran exclusivament videogràfics i tindran una duració màxima de tres minuts incloent-hi els crèdits. Hauran d’incloure obligatòriament aquests dos elements:

1. Una caràtula d’inici que contingui el títol i l’autor del llibre ressenyat, amb una imatge representativa de la lectura.
2. Uns títols de crèdits finals amb les dades de l’autor del vídeo (nom, classe), l’any de realització i el nom de l’institut.

B. La resta del contingut és lliure i pot incloure dibuixos fets a partir del llibre, fotografies pròpies referents als temes o episodis de la lectura, o la imatge gravada del propi alumne fent la ressenya de l’obra. Es pot gravar amb càmera o mòbil i pot utilitzar també animació o filmació amb actors. En qualsevol cas, la finalitat del booktrailer serà sempre aconseguir captar l’atenció de l’espectador i fer que s’interessi per l’obra comentada.

C. El treball es pot presentar individualment o en grup (màxim 5 persones).

D. El treball es penjarà al propi canal de Youtube de l’alumne, o alumnes, obert al públic i es compartirà per correu electrònic amb l’adreça institutroqcomaudio@gmail.com. Com a assumpte es farà constar “5è Premi de Booktrailers” i al cos del missatge s’hauran d’incloure de nou totes les dades de l’alumne/a i un lema o pseudònim.

E. Els principals criteris per a valorar els booktrailers seran els següents: bona locució, anàlisi claredat en l’exposició dels motius per recomanar el llibre i originalitat de la posada en escena.

PREMIS

El jurat de tots els concursos estarà format per membres del claustre de professores i de professors de l’institut. Les seves decisions seran inapel·lables.

Quant a la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua anglesa, hi haurà un 1r premi de 20 euros i un 2n premi de 10 euros, per a cada modalitat i nivell d’ESO, i un 1r premi de 30 euros i un 2n premi de 20 euros, per al batxillerat i CFIP.

Pel que fa a la llengua francesa, hi haurà un 1r premi de 20 euros i un 2n premi de 10 euros per a quart d’ESO i un 1r premi de 30 euros i un 2n premi de 20 euros per a batxillerat i CFIP.

Quant al concurs de fotofilosofia, hi haurà un 1r premi de 20 euros i sis premis de 10 euros. En referència al concurs del booktrailer, hi haurà un 1r premi de 30 euros. En el concurs relacionat amb l’agenda escolar, hi haurà un 1r premi de 30 euros.

Tot l’alumnat guanyador dels diferents premis rebrà un diploma durant l’acte de lliurament dels premis del Concurs de Sant Jordi. També se li lliurarà l’import del premi en metàl·lic, sempre i quan la família sigui sòcia de l’AMPA. L’alumnat premiat que no sigui soci de l’AMPA només rebrà el diploma acreditatiu.

Roquetes, 8 de febrer de 2021