Projecte Erasmus KA1

El curs 2018-2019 l’Institut Ridaura, juntament amb set instituts més de tot Catalunya, va entrar a formar part del consorci GEETS (Global Education & European Teachers Strategies), gràcies al qual el centre es beneficiava d’un projecte Erasmus de mobilitat del professorat coordinat pel Departament d’Educació.

Aquesta mobilitat es va concretar l’estiu 2018 amb la formació de dues professores del centre en noves metodologies, concretament, l’Elisa Ruiz es va formar a Dublin fent el curs “Theory and practice of CLIL” i l’Àngels Jariod va anar a Berlin per assistir al curs de “Project Based Learning”. Aquesta formació va continuar al mes de gener 2019 quan una altra professora, la Júlia Falgàs, va viatjar a Àustria a realitzar un “Job shadowing”.

La finalitat d’aquesta formació és que aquestes noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge apreses es vagin instaurant al centre progressivament, mitjançant la formació de tot el claustre a través d’un grup impulsor.

De moment ja s’ha fet la transferència al centre i també un intercanvi d’experiències a la seu del Departament d’Educació a Barcelona, amb tots els centres que participen en aquest consorci.