Instal·lacions

AULES I ESPAIS:

 • Vint-i-dues aules de classe
 • Dues aules d’informàtica (més dues aules de portàtils)
 • Sala d’actes
 • Gimnàs
 • Cuina
 • Hort
 • Taller d’atenció sanitària i higiènica
 • Dos laboratoris
 • Dues aules de tecnologia
 • Taller de serveis a la comunitat
 • Tres tallers d’imatge personal
 • Aula d’idiomes
 • Aula de música
 • Aula de visual i plàstica
 • Dos patis amb pistes esportives

També disposem d’espais externs:

 • Centre cívic Rogelio Soto
 • Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud