Els nostres projectes

Per donar resposta a les necessitats del nostre alumnat i millorar-ne els resultats acadèmics, hem fet un canvi en el plantejament de l’organització curricular i les formes de treball a l’ESO: hem posat en pràctica el treball per projectes.

Fomentem la transversalitat dels coneixements, la diversificació d’activitats, estratègies i materials, la investigació i l’aprenentatge per descobriment, l’aplicació dels coneixements apresos en altres contextos, la realització d’activitats que fomentin la comunicació i el debat, la connexió amb els interessos i les necessitats del nostre alumnat…

Curs 16-17 Curs 17-18 Curs 18-19
1r d’ESO Projecte Som-riu
Projecte El túnel del temps
Projecte Vivace
Projecte Som-riu
Projecte Origen
Projecte Vivace
Projecte Formació TIC
Projecte Som-riu
Projecte Origen
Projecte Vivace
Projecte Formació TIC
2n d’ESO Projecte Àgora Projecte Àgora
Projecte Planta’t al Ribot
Projecte Global Scholars
Projecte Formació TIC
Projecte Àgora
Projecte Planta’t al Ribot
Projecte Som-hi
Projecte Formació TIC
3r d’ESO Projecte Així som Projecte Així som Projecte Àgora
Projecte Restaurem una moto

Projectes 1r ESO:

 • PROJECTE SOM-RIU: ciències i tecnologia. 2 hores setmanals
 • PROJECTE ORIGEN: ciències socials i visual i plàstica. 2 hores setmanals
 • PROJECTE VIVACE: música i educació emocional. 2 hores setmanals
 • FORMACIÓ TIC: 1 hora setmanal

Projectes 2n ESO:

 • PROJECTE PLANTA’T AL RIBOT: ciències i matemàtiques. 2 hores setmanals
 • PROJECTE ÀGORA: ciències i educación física. 2 hores setmanals
 • PROJECTE GLOBAL SCHOLARS: anglès. 2 hores setmanals
 • PROJECTE SOM-HI: 1 hora setmanal
 • FORMACIÓ TIC: 1 hora setmanal

Projecte 3r ESO:

 • PROJECTE AIXÍ SOM: campanya publicitària institut. 2 hores setmanals
 • PROJECTE MOTO: restauració d’una motocicleta de 125 cc. 8 hores setmanals

Projectes transversals

Treball de la competència comunicativa (expressió escrita, exposició oral i comprensió lectora)

Des del curs 11-12 estem implementant aquest projecte transversal amb l’objectiu de millorar la competència lingüística del nostre alumnat a través de la implicació de totes les matèries.

Al llarg dels cursos passats hem anat elaborant un material per a treballar i avaluar l’expressió escrita i oral del nostre alumnat. Durant el mes de setembre en les reunions de nivell, es fan unes sessions monogràfiques per al professorat a càrrec del professorat de llengües i, a partir del mes d’octubre, comença ja el treball a l’aula amb l’alumnat, d’acord amb la planificació i el calendari de repartiment de matèries al llarg del curs. Tant la implementació com l’avaluació del projecte es coordina des de les reunions de nivell.

Per tal de donar importància a aquestes activitats i poder veure l’evolució de cada alumne/a, al butlletí de notes de l’alumnat surt la seva nota mitja d’expressió escrita i expressió oral.

Aquest curs 17-18, volem revisar el projecte per tal de fer-lo més atractiu de cara a l’alumnat i menys feixuc de corregir per partdel professorat.

D’altra banda, des de l’àmbit de llengües i el grup impulsor es començarà a pensar un nou projecte per treballar la comprensió lectora de manera transversal.

Projecte el gust per la lectura

El curs passat vam iniciar el projecte el gust per la lectura amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector en el nostre alumnat.

El projecte es realitza a partir del mes d’octubre i al llarg de tot el curs en tots els grups d’ESO, en dues o tres sessions setmanals de 30 minuts. Durant l’estona del projecte tant el professorat com l’alumnat haurà de llegir lliurement qualsevol dels materials dels que es disposen.

Cada nivell té una cistella amb un material de lectura divers tant pel que fa al grau de dificultat, com al tipus de text (novel·les, còmics, assaig, revistes, etc.), com a l’idioma (català, castellà, anglès i francès).

L’alumnat no ha de fer cap activitat escrita sobre les lectures realitzades i un cop al trimestre es dinamitzarà una activitat per compartir amb la resta de companys/es les lectures realitzades.

Per tal que la realització del projecte no afecti les mateixes matèries tot el curs, cada mes variarà la franja de lectura. L’organització horària serà la següent:

 • Octubre: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 8:30h
 • Novembre: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 9:30h
 • Desembre: dilluns, dijous i divendres de 10 a 10:30h
 • Gener: dilluns, dimecres i divendres d’11:30 a 12h
 • Febrer: dilluns, dimecres i divendres de 12:30 a 13h
 • Març: dilluns, dimecres i divendres de 13:30 a 14h
 • Abril: dimarts i dijous de 8 a 8:30h
 • Maig: dimarts i dijous de 9 a 9:30h
Llengües estrangeres
Projecte Global Scholars

El projecte Global Scholars és una iniciativa educativa internacional en línia que connecta joves de 10 a 13 anys de diferents centres educatius d’arreu del món i que permet interactuar en anglès sobre temes d’interès global. Des del curs passat hi participem amb l’alumat de segon d’ESO, 1 hora en la franja d’anglès i 1 hora en la franja de cultura i valors ètics.

Aquest curs integrem el projecte Global Scholars a la dinàmica del treball per projectes interdisciplinars que estem implementant a l’ESO i l’oferim a tot l’alumnat de 2B.

Projecte Yes, we can

El projecte Yes, we can de 4t d’ESO s’ofereix en la desena hora destinada a les matèries optatives de quart i la cursa tot l’alumnat del nivell.

L’objectiu d’aquest projecte és reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa sobretot pel que fa a l’expressióoral i escrita.

Auxiliar de conversa

Des del curs 16-17 tenim un auxiliar de conversa en anglès dotat per l’Ajuntament de Sabadell. Ve un dia a la setmana (els divendres) per reforçar la comunicació oral de l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Curs intensiu d’anglès

Des del curs 15-16 l’Ajuntament de Sabadell ofereix gratuïtament a 5 alumnes de primer de batxillerat un curs intensiu d’anglès. El cursen a les nostres instal.lacions amb professorat nadiu durant el mes de juliol.

Beca idiomes

També des del curs 15-16, l’Ajuntament de Sabadell ofereix a 6 alumnes d’ESO i batxillerat una beca d’idiomes (4 en anglès i 2 en francès) d’una durada de 2 cursos per estudiar en una acadèmia de la ciutat. Aquest curs 17-18 tornarà a sortir una nova convocatòria per dos cursos més.

L’objectiu dels tres programes de l’Ajuntament és que els joves millorin el seu coneixement de la llengua estrangera per facilitar-los un millor accés als estudis postobligatoris i més oportunitats al món laboral. D’aquesta manera, s’incrementen les oportunitats dels nois i noies i s’afavoreix l’equitat i l’èxit educatiu.

Projecte TEI (tutoria entre iguals)

Es tracta d’un projecte a partir del qual l’alumnat de tercer d’ESO apadrina o fa de tutors emocionals de l’alumnat de primer. L’objectiu es facilitar la integració de l’alumnat que s’incorpora al centre, treballar el seu autoconcepte i autoestima, reduir la inseguretat i cohesionar la comunitat educativa.

El claustre d’ESO el curs passat va rebre una formació sobre el projecte TEI i aquest curs 17-18 hem incorporat les actuacions del programa al PAT del nostre centre i implementarem per primera vegada el projecte des de l’inici de curs.