Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

El currículum del batxillerat d’humanitats i ciències socials consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el Treball de Recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat d’humanitats i ciències socials, l’alumne tria com a matèria comuna d’opció per als dos cursos entre Llatí o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

En la part diversificada, l’alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’aquestes la d’opció obligatòria. Si n’ha cursat només tres, per completar el currículum, l’alumne pot triar una matèria d’una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

Matèries comunes

1r Batxillerat 2n Batxillerat
Llengua catalana 2 Llengua catalana 2
Llengua castellana 2 Llengua castellana 2
Llengua estrangera (anglès) 3 Llengua estrangera (anglès) 3
Filosofia 2 Història de la filosofia 3
Educació física 2 Història 3
Ciències per al món contemporani 2 Tutoria 1
Tutoria 1 Treball de recerca
Total hores setmanals 14 Total hores setmanals 14

 

Matèries d’opció, de modalitat i específiques

1r Batxillerat 2n Batxillerat
Matemàtiques aplicades CS I
(materia comuna d’opció)
4 Matemàtiques aplicades CS II
(materia comuna d’opció)
4
Història del món contemporani
(materia de modalitat)
4 Geografia
(materia de modalitat)
4
Literatura castellana
(materia de modalitat)
4 Història de l’art
(materia de modalitat)
4
Llengua catalana i literatura I
(materia específica)
2 Llengua catalana i literatura II
(materia específica)
2
Francès I
(materia específica)
2 Francès II
(materia específica)
2
Total hores setmanals 16 Total hores setmanals 16

 

 

Treball de recerca

El Treball de Recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

 

Matèries que es poden cursar a distància

Si el centre no pot oferir determinades matèries específiques o de modalitat, s’ofereix la possibilitat de cursar un màxim de dues d’aquestes matèries en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

 

Continuïtat

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • a un cicle formatiu de grau superir d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.