CALENDARI LLIURAMENT DE BUTLLETINS CF i PFI

Benvolgut alumnat,

Us informem que la setmana del 22 al 26 de juny es procedirà al lliurament  presencial dels butlletins de qualificacions finals  a tots els grups dels cicles formatius i PFI. A més, els grups finalistes (2n i PFI) rebran la documentació relativa a final d’etapa.

També es lliurarà la documentació per fer  la matrícula interna en modalitat telemàtica i les instruccions del procediment.

Hem organitzat el lliurament de notes esglaonadament amb la finalitat d’atendre a tothom amb totes les mesures de protecció adequades i poder fer un comiat presencial després d’un llarg període de confinament.

Cal seguir les instruccions que heu rebut dels vostres tutors i tutores referents a l’alumnat que ha d’assistir en cada franja horària, la zona d’entrada i la de sortida i el document “Declaració responsable”. Demanem puntualitat per no generar estones d’espera.

És important assistir amb  mascareta i rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrar a l’aula indicada.

L’alumnat que no pugui assistir, podrà recollir la seva documentació a consergeria en horari de matí de 9:00 a 13:30 fins al 10 de juliol.

Si teniu algun dubte, contacteu amb el vostre tutor/a.

Calendari  i procediment de reclamacions:

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada mòdul, es faran en primer lloc via mail o presencialment al professorat implicat. Si no es resol, caldrà adreçar-les per escrit a la directora del centre (iesribotiserra@xtec.cat)  en el termini de dos dies lectius seguint aquest calendari:

  • PFI:  22 i 23 juny
  • Grups de 2n:  23 i 25 de juny
  • Grups de 1r: 26 i  29 de juny

 Podeu consultar el calendari dels  diferents grups en els enllaços següents:

Calendari lliurament butlletins qualificacions CICLES_Grups 1r

Calendari lliurament butlletins qualificacions PFI i CICLES_grups 2n

 

El professorat i l’equip directiu us desitja un bon estiu.

Sabadell, 19 de juny de 2020