El RB4, un centre molt dinàmic

PROJECTE RB4

Des de la seva creació ara fa 30 anys, al Ramon Berenguer IV hem concentrat els nostres esforços per fer del nostre institut un centre acollidor amb un projecte educatiu estimulant i innovador (treballem per projectes des de 1r d’ESO), amb ràtios reduïdes (20 alumnes per grup a 1r d’ESO i als grups de projectes de 2n),  la màxima oferta educativa (oferim totes les modalitats de batxillerat, cicles ambientals, inclosos els Batxillerat d’Arts Plàstiques i el d’Arts Escèniques, i cicles de formació ambiental), instal·lacions àmplies i ben cuidades (6000 m2 interiors i 6000 m2 exteriors), al costat del Parc de la Serra de Marina, en un entorn segur i atractiu, de gran valor ambiental i cultural i amb tots els serveis possibles; però, sobretot, un ambient que traspua sensibilitat cultural, gust per la feina ben feta i compromís cívic i solidari, amb projectes vinculats amb el nostre entorn que ajuden a créixer i a millorar com a persones.

EIXOS DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte pedagògic s’articula d’acord amb els següents grans eixos:

 1. Tracte proper i acompanyament personalitzat. Treballem perquè des del primer moment l’alumne trobi en el centre un clima cordial i estimulant amb un equip de professors que l’acompanyen personalitzadament en el seu procés d’aprenentatge, comptant sempre amb el suport d’un tutor que fa el seu seguiment i amb el qual s’entrevista periòdicament.
 2. Educació integral de l’alumnat: treballem perquè l’alumnat aprengui a reflexionar, a comprendre el món i a desenvolupar el seu esperit crític; que identifiqui i optimitzi les seves pròpies capacitats; que aprengui a col·laborar amb els altres  i que es comprometi personalment assumint els valors que fan possible la vida en comú; que desenvolupi un projecte de vida satisfactori i que tingui domini de la cultura en sentit ampli (cultura humanística, científica, social, matemàtica, tecnològica i plurilingüística -donem una especial importància a l’aprenentatge i a l’ús de les llengües estrangeres-).
 3. Enfocament transdisciplinar, centrat en el treball per projectes (franja de 10h. de treball per projectes a 1r i 2n d’ESO) i en  microprojectes i treballs de recerca a partir de 3r, dins de l’horari ordinari.
 4. Èmfasi en el desenvolupament gradual i coherent de les competències bàsiques amb una insistència especial en la gestió de les seves emocions i en la superació personal (formació del caràcter).
 5. Promoció dels valors positius de la bona convivència i del respecte a les normes.
 6. Comunicació permanent amb les famílies. Cada grup classe té pares i mares delgats d’aula que es reuneixen periòdicament amb la direcció.
 7. Vinculació amb l’entorn amb projectes de Servei Comunitari i moltes activitats obertes al barri i a la ciutat i també a l’àmbit nacional i internacional: Projecte Solidari Col·labora (menjadors, socials, Fundació Tallers, Residència d’Avis), Escola Verda, Projecte Kosovo de Promoció de la Cultura de la Pau, Projecte Llocs de la Memòria, Projecte Erasmus Plus de llengües estrangeres, Projecte  Mediambiental Serra Marina, P. Reacciona d’elaboració de vídeos solidaris, Projecte científic Torribera, Carpeta digital, Projecte de Mediació en col·laboració amb la unversita de Barceloa i la UNESCO, Projecte Euromania de llengües  romàniques, Projecte de Neurodidàctica i educació emocional, Projecte de Parelles lingüístiques, Impuls de la Lectura, Escola de Pares,  etc.).Estem compromesos amb la millora del món que ens envolta i aquest compromís implica al conjunt de la nostra comunitat educativa. Us detallem a continuació els tres fronts al voltant dels quals articulem aquest projectes engrescadors que dinamitzen i la complementen el treball personalitzat que realitzem a les aules:

image009
1r: PAU, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.  Des fa ja 15 anys, el nostre centre ha impulsat projectes molt ambiciosos vinculats a la promoció de la pau, de la cooperació i de la solidaritat. El més emblemàtic va ser el Projecte Sàhara, que incloïa no només l’ajuda in situ als campaments, sinó també un treball previ d’implicació de tot el nostre entorn –alumnat, famílies, centres educatius, veïns, etc.- en aquesta iniciativa. Desgraciadament, la situació de greu inseguretat existent a la zona no ens ha permès mantenir aquesta iniciativa en la seva formulació anterior i actualment ajudem des de la distància. Tanmateix, el que sí hem intentat és impulsar nous projectes de cooperació i solidaritat de gran potencial transformador, perquè l’alumnat comparteix uns dies amb persones d’altres àmbits culturals en entorns on, per motius diversos, la vida és més complexa i difícil. En aquest senti, cal destacar l’intercanvi que ja estem portant a terme amb centres escolars de Sarajevo i Kosovo, una població on encara es pateixen les conseqüències de la devastadora Guerra de Bòsnia (1992-1995).

A banda d’aquest viatge de promoció de la pau i la cooperació, seguim impulsant moltes “programes d’aprenentatge i Servei” (vegeu-ho més endavant), perquè pensem que, en una situació de crisi com l’actual, és cabdal ensenyar a tot l’alumnat a prendre consciència de les necessitats de les persones que pateixen situacions d’injustícia i de marginació i a implicar-se activament en la millora de les seves condicions de vida. Des del curs 2013-14, en el marc del Projecte Col·labora, hem endegat activitats de cooperació amb la Residència d’Avis alhora que estem desenvolupant les col·laboracions habituals amb la Fundació Tallers, iniciada ja fa quatre anys, i amb el Banc d’Aliments i els menjadors socials de la ciutat, en coordinació amb entitats com Càritas o el mateix Ajuntament, una iniciativa que es va posar en marxa el curs passat. Tots aquests programes s’integren en el  nostre PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI.

image007 image014

2n: L’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL. El nostre compromís amb l’educació mediambiental va ser paral·lel a la posada en funcionament de l’institut i, des de l’any 2003, hem rebut ininterrompudament el Diploma d’Escola Verda. A més, continuem desenvolupant el Projecte EURONET 50/50 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el nostre compromís amb l’estalvi energètic permanent; seguim impulsant moltes iniciatives relacionades amb l’estratègia de les 3R (reducció, reutilització i reciclatge) d’acord amb el nostre actual Projecte d’Escola Verda; i potenciem molt la cooperació amb els veïns i les entitats del nostre entorn per portar a terme projectes que ens permetin optimitzar els nostres recursos materials i humans, estalviar despeses innecessàries, millorar la qualitat ambiental dels espais del centre i millorar també l’estat dels espais naturals que ens envolten: fem ús de l’energia solar i de la divulgació sobre aquesta i altres energies netes; portem a terme la Repoblació de la Serralada de Marina (La Plantada) que ha arribat ja a la seva 22a edició, en Conveni amb la regidoria de Medi Ambient del Ajuntament i amb la col·laboració de les famílies, de les escoles i de les entitats del barri; realitzem el manteniment de l’Hivernacle i dels espais enjardinats del centre amb el nostre alumnat i la col·laboració voluntària dels veïns del barri;  tenim un Conveni de poda dels arbres i d’altres activitats pràctiques amb el CIFO, que es pot fer extensiu a altres àmbits relacionats amb el manteniment del centre (metal·listeria, fusteria, electricitat, etc.); portem a terme moltes accions mediambientals en coordinació amb les xarxes d’Escoles Verdes, d’Escoles Solars i d’Escoles amb estació meteorològica (EDUMET), a les qual pertanyem, com el reciclatge i la reutilització de materials de la deixalleria; la producció de compost; la transferència de les dades pluviomètriques a la Regidoria de Medi Ambient per fer el seguiment del Parc Forestal de la Serra de Marina, etc.; i fem intercanvi i difusió de les nostres experiències (les últimes, les de la fabricació de nius i la de l’Anellament d’Aus)  mitjançant les nostres plataformes digitals o participant en fòrums o jornades específiques com el Fòrum de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya. I des d’aquest curs, l’apadrinament de la Serra Marina que comportarà moltes més activitats d’estudi, divulgació i cura d’aquest espai. L’experiència acumulada en aquest terreny ens ha animat a sol·licitar aquest curs la possibilitat d’oferir els cicles de Grau Superior de Educació i control ambiental i de Química ambiental.   

image011

I 3r: el nostre projecte de dinamització educativa i cultural  especialment vinculat a les següents activitats d’innovació:

treball-per-projectes-1r

FUNDACIO TALLERS1

 • La Carpeta Digital,
 • El Projecte de Neuroeducació: reformulació del Pla d’Acció Tutorial i del Projecte Curricular d’acord amb les noves aportacions de les neurociències amb èmfasi en l’enfocament holístic de la nostra acció pedagògica, en l’educació emocional, en la revalorització de la memòria i de les activitats de consolidació i de reforç i en l’ús de bones eines de diagnosi i de seguiment; col·laboració amb la professora Anna Forés i amb iniciatives orientades a la difusió de les bones pràctiques neuroeducatives;  difusió de les nostres experiències en el terreny de la neuroeducació; i utilització del potencial neurodidàctic de les de les arts escèniques i plàstiques, i de la    Màgia;
 • la Mediació;
 • el Conveni de Col·laboració amb el Campus Universitari de Torribera (des del 2012);
 • el Projecte Llocs de la Memòria que inclou visites i itineraris per espais emblemàtics on l’alumnat pot empatitzar amb els nostres avantpassats i mantenir viu el record del passat (visita a camps de concentració com els de Mauthausen o Bunchenwald (des del 2013), recorreguts per la ruta seguida per l’exili republicà (des del 2013); Ruta 1714 (des del 2014); Colònia Vidal; Sant Jeroni de la Murtra, Arxiu-Biblioteca Arús,
 • el Pla d’impuls de la lectura (des del 2011);
 • el Projecte “Parelles lingüístiques” de foment de l’ús del català;
 • el PILE (Projecte d’Impuls de les Llengües Estrangeres) des del 2012, desprès rebatejat com a Erasmus Plus (des de 2014);

image023

 • les Colònies d’Anglès per a 1r d’ESO (des del curs 2013-14); l’auxiliar de conversa en anglès durant l’horari ordinari i les classes d’anglès com a activitat extraescolar;
 • El Crèdit de Síntesi en Anglès a la Costa Brava per a 2n d’ESO, des del 2014;
 • el Projecte ILEC, per millorar la comprensió lectora del nostre alumnat.
 • el Projecte Euromania, projecte europeu centrat en tècniques de comprensió lectora de les llengües romàniques: francès, occità, castellà italià, romanès, portuguès …
 • l’organització d’exposicions al centre dissenyades per altres institucions (per exemple : Amical Mauthausen);
 • el projecte El camí de l’institut que té com a objectiu la millora de les condicions d’accessibilitat del centre i promoure els valors sociabilitzadors i mediambientals associats a les rutes escolars,  en col·laboració amb l’Ajuntament i amb la Diputació (iniciat al 2014);

image156

 • el Projecte sobre Cooperativisme (des del curs 2012-2013);
 • l’intercanvi d’exposicions amb treballs del nostre alumnat amb altres entitats;
 • conferències i anàlisi crítica de l’actualitat;
 • sortides i viatges amb sòlids continguts culturals (Viatges de 4t i de 1r de Btaxillerat);
 • intervencions de dinamització educativa, artística i cultural als centre de Primària (l’última, la gira d’actuacions de l’alumnat del Batxillerat Escènica per presentar la Plantada 2015 a les escoles de la nostra zona i sensibilitzar el seu alumnat dels problemes ambientals i, el curs passat, el disseny del mural de l’Escola Lluís Millet);
 • biblioteques en funcionament als dos edificis durant el temps d’esbarjo amb bibliotecaris de 2n de batxillerat;
 • l’Associació Esportiva Ramon Berenguer;

image282

 • la Marxa de la regularitat organitzada pel Departament d’Educació Física;
 • Col·laboració amb les universitats de Barcelona i de Vic i amb els centres de FP per realitzar pràctiques al centre que reverteixin en la millora acadèmica del nostre alumnat (som centre formador);
 • Formació Interna per al professorat sobre TIC, tecnologies i estratègies per a la millora dels resultats (tant per al professorat com per a les famílies);
 • Participació en el Pla d’entorn de la ciutat
 • Escola de Pares– amb la col·laboració del nostre equip de pedagogs i de l’EAP-;
 • Participació fidel a la Diada de l’Ensenyament de Sta. Coloma de Gramenet;
 • Participació al Concurs de cuina del Campus Torribera,
 • Participació a la Comissió de Formació Professional, Permanent i Universitària (FPPiU) de la ciutat.
 • La Festa de l’Orla amb la col·laboració de l’AMPA.
 • La promoció d’un cicle de Grau superior de Processos i qualitat en indústries alimentàries,
 • La promoció d’un cicle de Grau superior de Química Ambiental i d’Educació i control Ambiental,
 • El Projecte EFEC, d’Educació Financera per a les Escoles, de Institut d’Estudis Financers
 • El Projecte Equip Crònica amb alumnat voluntari de tots el nivells que, sota la supervisió del dos professors, fa la ressenya de les activitats del centre.
 • La participació a les proves Cangur de Matemàtiques.
 • La creació del taller El racó literari.
 • La creació d’apps amb finalitat educativa.
 • La promoció de la formació en multimèdia i 3D.
 • Participació a la Setmana de la la Cooperació.
 • Participació a la Setmana de la Ciència.
 • Participació als Jocs Florals i als concursos literaris.
 • El Projecte Mobile History Map (PHM), que parteix d’una nova aplicació mòbil de geolocalització que permet als alumnes crear contingut relatiu a punts d’interès patrimonial i i històric propers al seu centre educatiu per reflectir-los en una mapa online i desenvolupar també així les seves competències digitals.
 • El programa mSchools, una iniciativa impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, que fomenta la creativitat de l’alumnat en el terreny de la tecnologia mòbil.
 • El projecte de col·laboració amb la biblioteca de Singuerlín Salvador Cabré (foment de la lectura, exposicions i intervencions artístiques dels nostres alumnes de l batxillerat d’arts, etc.)
 • EL PROJECTE DEBATS ESCOLARS amb la Xarxa Vives:  https://lligadebatuab.wordpress.com/

PORTES OBERTES

Si voleu conèixer en detall la nostra oferta educativa us convidem a les següents de JORNADES DE PORTES OBERTES

ESO 

 • Dilluns 11  de març de 2019, de 17.15h a 19.30h.
 • Dimecres 13 de març de 2019, de 17.15h a 19.30h.
 • Dilluns 18 de març de 2019, de 17.15h a 19.30h.

Visites personalitzades: a partir del 19 de març amb inscripció prèvia enviant un email a administratiu@rb4.xeill.net

Preinscripció ESO (le dates són del curs anterior pero orienten)

Publicació de l’oferta inicial: 27 de març de 2019

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins el dia 10 d’abril de 2019.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019

 • Publicació de las llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019. Publicació de la llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
 • Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2019.

Matrícula:

 • Primer curs d’educació secundària obligatòria: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió espublica l’1 d’octubre de 2019.

HORARI DE SECRETARIA

 • Dilluns i Dimarts de 8.30 hores fins a les 14.00 i de 15.30 hores a 17.30.
 • Dimecres, Dijous i Divendres de 8.30 hores fins a les 14.00.

BATXILLERAT 

PORTES OBERTES (TOS ELS BATXILLERATS): Dimarts 11 de març de 2020 a les 18h.

Batxillerat d’Arts Plàstiques

Més informació a aquest enllaç

Batxillerats d’Arts Escèniques

Més informació a aquest  enllaç

Batxibac (Batxillerat en francès) 

Mes informació en aquest enllaç 

MASTERCLASS PER FUTURS ALUMNAT D’ARTS ESCÈNIQUES 

Dijous 4 d’abril de 10 a 12h.

Dimarts 2 de maig de 10 a 12h.

Inscripció enviant un email a administratiu@rb4.xeill.net

 • ET CONVIDEM TAMBÉ A INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL TEATRE amb una  acció sorpresa a la nostra ciutat. Si vols participar-hi escriu a jpere295@rb4.xeill.net

TALLER PER FUTUR ALUMNAT D’ARTS PLÀSTIQUES 

Dijous 8 d’abril de 10 a 12h. o

Dijous 2 de maig de 10 a 12h.

Inscripció enviant un email a administratiu@rb4.xeill.net

PORTES OBERTES DE BATXILLERAT INDIVIDUALITZADES

Inscripció enviant un email a administratiu@rb4.xeill.net

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT:

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/

 • Oferta inicial de places escolars: 10 de maig de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 23 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 5 al 12 de juny de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019
 • Llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019
 • Oferta final de places escolars: 5 de juliol de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019

CFPM APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL 

PORTES OBERTES:

Dimarts 12 de març de 2019 de 18h a 19.30h

Dilluns 1 d’abril de 2019 de 18h a 19.30h

Dilluns 29 d’abril de 2019 de 18h a 19.30h

Dilluns 6 de maig de 2019 de 18h a 19.30h

Es recomana trucar prèviament al 933926227 o enviar un email a administratiu@rb4.xeill.net.

PORTES OBERTES INDIVIDUALITZADES

Inscripció enviant un email a administratiu@rb4.xeill.net

Més informació a aquest enllaç.

PREINSCRIPCIÓ AL CICLE: del 14 al 21 de maig (matins de 8.30 a 14h de dilluns a divendres; tardes: dilluns i dimarts de 15:30 a 17h). Consulteu el següent enllaç per descarregar el full de preinscripció:

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/