Menú de Nadal

L’últim menú que se serveix a la nostra aula d’aplicació durant el 2019 és el menú de Nadal. Com la resta de menús del curs, aquest és servit per l’alumnat del CFGM de Serveis en restauració i la seva elaboració va a càrrec de l’alumnat dels cicles de Cuina i gastronomia i de Forneria, pastisseria i confiteria del nostre institut.

Hi ha l’oportunitat de provar-lo fins al 18 de desembre a un preu de 20 euros, el menú degustació, i de 16 euros, el menú curt —el lleuger augment de preu és degut al cost més elevat dels ingredients que l’integren—.

AA integradora

L’aula d’acollida és l’espai on els alumnes nouvinguts assoleixen els coneixements bàsics no només de la llengua catalana, sinó també de matèries com Experimentals. L’objectiu és que aquests alumnes puguin gaudir de totes les experiències i els aprenentatges compartits amb la resta de companys del centre al més aviat possible.

Ester Gómez.