Aquest curs pretén ser una guia per a l´Acció Tutorial en el primer curs de la ESO. En ell mostrem un seguit d´activitats per portar a terme en les respectives tutories.

Aquest curs pretén ser una guia i suport per a les tasques de tutoria en relació amb l´alumnat, famílies i la resta d´equip docent.

Aquest curs pretén ser una orientació, guia i suport al professorat en les seves tasques de tutoria en relació amb l´alumnat, famílies i la resta de professorat de l´equip docent respectiu.

Aquest curs pretén ser una guia i suport al professorat en les tasques de tutoria en relació amb l´alumnat,el les famílies i la resta d´equip docent.

Aquest quadern acadèmic et permetrà tenir una informació aproximada del teu perfil acadèmic professional. Això no vol dir que hagis de fer exactament l´itinerari indicat. Són pautes que et poden ajudar a prendre les teves pròpies decisions respecte als teus futurs itineraris en els estudis a seguir.

Resolució de conflictes d´una manera pacífica