Sol·licitud de Beques

secretaria

Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris (no universitaris)

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2015-2016 cursen ensenyaments postobligatoris i superiors. Els tipus de beques que es poden sol·licitar són les següents:

a) Quanties fixes

– Quantia fixa lligada a la renda
– Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
– Beca bàsica

b) Quantia variable

– Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

A qui va dirigit?

A estudiants dels ensenyaments postobligatoris no universitaris següents:

– Primer i segon cursos de batxillerat
– Formació professional de grau mitjà i de grau superior
– Ensenyaments artístics professionals
– Ensenyaments esportius
– Ensenyaments artístics superiors
– Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)
– Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
– Programes de qualificació professional inicial
Formació professional bàsica / Programes de formació i inserció
– Estudis religiosos i militars

Termini per presentar la sol·licitud: fins al 30 de setembre de 2015
Més informació a la web gencat.cat

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2015-2016:

    • – Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat o d’un trastorn greu de la conducta, durant tota l’escolarització o només durant un període.
    • – Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
    • – Ajuts per a programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

A qui va dirigit?

A alumnes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, PQPI, formació professional bàsica o programes de formació per a la transició a la vida adulta, que presenten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de la conducta o a causa de les seves elevades capacitats  intel·lectuals.

Termini per presentar la sol·licitud: del 2 d’agost al 30 de setembre de 2015.
Més informació a la web gencat.cat