Programes Europeus

 

Volem promoure i articular la mobilitat de l’alumnat a l’estranger, tant en la realització de pràctiques curriculars com en la integració en el món laboral (Carta Erasmus, ECVET), com també activitats i projectes en grups de treball internacionals.

És per això que l’INS Rambla Prim ha iniciat el camí per a obtenir el reconeixement europeu necessari per a participar en programes europeus, concretament per a obtenir la Carta Erasmus per a l’Ensenyament Superior (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE), que proporciona el marc general de qualitat per a les activitats de cooperació internacional que una
institució d’ensenyament superior vulgui dur a terme en el marc del Programa Erasmus+.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Convocatòries obertes:


Estades a l’estranger

L’alumnat de l’Institut Rambla Prim de Barcelona poden optar a fer una estada a l’estranger per fer les pràctiques a empreses. Tindran el reconeixement automàtic dels crèdits associats al mòdul FCT del currículum de la seva especialitat.

Per aprofitar al màxim l’estada a l’estranger, tots l’alumnat haurà de tenir un nivell mínim d’anglès, i superar una prova específica.

Al Departament de programes europeus es pot trobar tota la informació i orientació que es necessita per poder demanar aquesta estada i requisits. Aquest departament  treballa conjuntament amb tot el professorat per ajudar a millorar el nivell anglès dels alumnes (tant a nivell general com de cada especialitat).

El departament de programes europeus també s’encarrega  de promoure la mobilitat del professorat per participar en cursos o tallers i després compartir les seves experiències amb la resta de la comunitat educativa.

Per qualsevol consulta respecte als programes europeus, beques o ajudes us podeu adreçar al

Departament de Programes europeus:

Institut Rambla Prim de Barcelona. C/ Cristóbal de Moura 223, planta baixa

Jordi Molina Molina

Dilluns de 10h – 11h, Divendres de 11:30 – 14:30h

Telf. 93 307 99 60, Email: a8013469@xtec.cat


baixa

 Estancias en el extranjero

Los alumnos del Institut Rambla Prim de Barcelona pueden optar a hacer una estancia en el extranjero para hacer las prácticas en empresas.  Tendrán el  reconocimiento automático de créditos asociados al módulo FCT del currículo de su especialidad.

Para aprovechar al máximo la estancia en el extranjero, todo el alumnado deberá tener un nivel mínimo de inglés, y superar una prueba específica.

En el departamento de programas europeos se encuentra toda la información y orientación que se necesita para poder pedir esta estancia y requisitos.  Este departamento trabaja conjuntamente con todo el profesorado para ayudar a mejorar el nivel de inglés de los alumnos. (tanto a nivel general como de las distintas especialidades)

El departamento de programas europeos también se encarga de promover la movilidad el profesorado para participar en cursos o talleres y después poder  compartir estas experiencias con el resto de la comunidad educativa.

Para cualquier consulta al respecto de los programas europeos, becas o ayudas, los datos de contacto son:

Departamento de Programas europeos

Institut Rambla Prim de Barcelona, C/ Cristóbal de Moura 223, planta baja

Jordi Molina Molina

lunes de 160h – 17h, viernes de 11:30 – 14:30h

Telf. 93 307 99 60, Email: a8013469@xtec.cat


baixa (1)

 Foreign Stages

Institut Rambla Prim de Barcelona students have the posibility to go abroad for an internship at a company. They have the automatic recognition of credits associated with the FCT module curriculum speciality.

To ensure the maximum benefit of their stay, all students must have a minimum level of English and pass a specific test.

You can find all the information, guidance and requirements needed to apply for this stay at the school department of European Programmes. This department works closely with all teachers to improve the English level of the students (General English and specific English depending of the speciality). They are also responsible for promoting mobility so that teachers participate in courses or workshops and share the experience with the rest of the educative community.

For any inquiries about European programmes, scholarships or grants, the contact details are:

Department of Foreign Stages

Institut Rambla Prim de Barcelona, C/ Cristóbal de Moura, ground floor

Jordi Molina Molina

Monday from 10h to 11h, Friday from 11:30 to 14:30h

Telf. 93 307 99 60, Email: a8013469@xtec.cat