Programes de Formació i Inserció

Informació general:

Per accedir a un programa d’inserció i formació cal formalitzar la sol.licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol.licitud s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc. Per cursar aquests estudis cal complir 16 anys o més durant l’any que es presenta la sol.licitud i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Per fer la preinscripció cal:

– conèixer el calendari de tot el procés
– consultar els centres
– conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol.licituds
– presentar la sol.licitud i la documentació
– consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions
– consultar el centre assignat i fer la matrícula.

  • Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas
  • Auxiliar de pintura