Política de Qualitat

Política de qualitat a l’INS Rambla Prim

LOGO COLOR ISO_9001

 

 

 

 

0. Ensenyaments certificats

   •   Ensenyament reglat de cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS).
   •   Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CAS).
   •   Programes de formació i inserció (PFI).

1. Compromís de la Direcció

La direcció de l’Institut es compromet a establir i difondre una política de qualitat, proposant objectius i línies d’actuació, a gestionar la disponibilitat de recursos, sensibilitzar tot el personal i revisar el procés anualment, proposant actuacions de millora.

2. Enfocament als grups d’interès.

La direcció de l’INS Rambla Prim gestionarà la millor resposta a les necessitats i expectatives de l’alumnat, professorat, famílies, personal d’administració i serveis, empreses i institucions, i a la societat en general com a servei públic que som. La direcció analitzarà i valorarà els suggeriments, reclamacions, queixes i satisfacció de tots aquests grups d’interès.

3. Política de Qualitat a l’INS Rambla Prim.

La política de Qualitat de l’INS Rambla Prim vol satisfer les necessitats i expectatives de la nostra Comunitat Educativa, i de la societat en general, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat mitjançant:

   •   La satisfacció de les expectatives i necessitats formatives de l’alumnat.
   •   El desenvolupament, implicació i satisfacció professional de l’equip humà del centre.
   •   L’assoliment dels objectius de l’INS com a institució educativa i centre de formació.
   •   La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa.
   •   El compromís de complir amb els requisits i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió.

Tota la Comunitat Educativa es co-responsable de participar activament en el desenvolupament d’aquesta política de qualitat. La Comissió de Qualitat és molt important en aquest procés.

4. Objectius de Qualitat. Planificació del Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ).

La direcció de l’INS Rambla Prim, en funció de les anàlisis de resultats i indicadors, estableix uns objectius de qualitat per a tot el centre que s’inclouen en els Objectius anuals en concordança amb els Objectius estratègics i els Objectius del Projecte de Direcció 2012-16. La planificació dels SGQ assegura:

   •  L’assoliment dels objectius.
   •  L’establiment i realització dels processos de servei.
   •  La rendibilitat dels recursos.

Al mes de setembre, un cop “tancat” el curs fem la Revisió del Sistema General de Qualitat analitzant els Indicadors i els valors que hem assolit, “ajustant” els criteris d’acceptació i reflexionant les causes del no assoliment d’aquests criteris.